• Medlem af Kommunalbestyrelsen i Hvidovre 
 • Næstformand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
 • Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Medlem af bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter (ARC)
 • Delegeret til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter (ARC)
 • Medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
 • Medlem af bestyrelsen for Avedøre Fjernvarme
 • Medlem af bestyrelsen for Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBA
 • Medlem af bestyrelsen for Strandparken I/S
 • Stedfortræder i Hvidovre Erhvervskontaktudvalg
 • Medlem af repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia og personlig stedfortræder for bestyrelsesmedlem
 • Repræsentant i Energifællesskabet Avedøre A.M.B.A.